Družba

O storitvah

Računovodstvo vodimo v dveh računovodskih servisih, ki se med seboj dopolnjujeta. Naročnikom ponujamo celostno računovodsko in kadrovsko podporo, ter davčno svetovanje, prilagajamo se potrebam strank, tako po obsegu storitev, kot lokaciji.

To pomeni, da nas lahko naročniki obiskujejo na našem sedežu, lahko pa prihajamo mi na sedež naročnika ali sodelujemo kombinirano.

Stranke lahko izberejo popolno finančno računovodsko podporo, lahko se odločijo samo za del naših storitev, denimo za davčno in finančno svetovanje ali za nadzor računovodenja, ki ga imajo organiziranega sami.

Naše vodilo je: za nas ni nič pretežko, reševanje problemov je izziv in ne napor!

Pokrivamo celotno Slovenijo

Računovodstvo vodimo v dveh računovodskih servisih: na Gorenjskem in v Osrednji Sloveniji:

Računovodski servis Ratio, d.o.o. ima najdaljšo zgodovino. Izkušnje si družba nabira od ustanovitve, leta 1989. Z zanesljivim in kvalitetnim opravljanjem računovodskih in poslovnih storitev ter storitev na področju finančnega in davčnega svetovanja je družba pridobivala poslovne partnerje po vsej Sloveniji. Plod kvalitetne ponudbe storitev in povpraševanja je kasneje ustanovljena in povezana družba v Ljubljani. V centru države smo razvili velik računovodski servis Truden&Truden-R, d.o.o., ki je bil načrtovan za opravljanje drugih dejavnosti, a trenutno ponuja knjigovodske in računovodske storitve.

Zavedamo se, da bomo na konkurenčnem trgu obdržali prednost, če bomo gradili družbe na odličnosti ali kakovosti naših storitev, to je na znanju in poklicni etiki računovodij.

Strokovnost ali kompetence računovodij gradimo na izobrazbi in praktičnih izkušnjah na različnih finančno računovodskih področjih, ob uporabi sodobnih informacijskih orodij. Po naših merilih se mora računovodja nenehno izobraževati in skrbeti za širok spekter strank iz različnih dejavnosti in različnih pravno-organizacijskih oblik. Ni dovolj, da poseduje računovodja v naših servisih poglobljena znanja iz različnih področij, od računovodskih, do pravnih, finančnih in kadrovskih, mora imeti tudi osebnostne lastnosti, ki ga odlikujejo po zanesljivosti, natančnosti, lojalnosti, samostojnosti in poklicni molčečnosti.

Stranke morajo biti informirane o zakonskih spremembah, zato jih seznanjamo s pomenom in vsebino temeljnih računovodskih usmeritev, ter jih opozarjamo na potrebo uporabe računovodskih informacij pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Naše vodilo je strokovnost, zakonitost in zadovoljstvo strank. Gradimo na obojestranskem zaupanju in spoštovanju. Cene naših storitev so konkurenčne.

Naše geslo je: Poslujmo varno! Poslovodstvo in računovodstvo le z roko v roki pišeta zgodbo o uspehu.

Uporabniki naših storitev

Vodimo računovodstvo za najširši krog uporabnikov, za poslovne subjekte vseh pravno organizacijskih oblik ali za pravne in fizične osebe, ter za pravne osebe s področja zasebnega in javnega prava.

Na gospodarskem področju za:

 • samostojne podjetnike – s.p.
 • družbe z neomejeno odgovornostjo – d.n.o.
 • družbe z omejeno odgovornostjo – d.o.o.
 • delniške družbe – d.d.
 • gospodarska interesna združenja – giz
 • podružnice tujih gospodarskih družb

Na področju zasebnega prava za:

 • odvetnike in notarje
 • zdravnike
 • samostojne kulturne delavce
 • športnike
 • novinarje
 • in druge, ki samostojno opravljajo neko dejavnost
 • sindikate
 • društva
 • zavode zasebnega prava
 • fundacije ustanove

Na področju javnega prava:

 • zavode
 • agencije
 • druge oblike organiziranja