Aktualno


 

Subvencije za novo zaposlitev

Zavod za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo za subvencije za novo zaposlitev. Kriteriji so:

  • nad 30 let ter 1 leto in več  na ZRSZ kot brezposelni,

  • 50 let ter 6 mesecev in več na ZRSZ,

  • nad 30 let, največ osnovna šola ter 6 mesecev in več na ZRSZ,

Subvencija znaša od 5.000 € do 7.000 €. Zaposlitev mora biti za najmanj 1 leto za polni delovni čas.

Več na:


Usposabljanje na delovnem mestu
ZRSZ je objail javno povabilo za usposabljenje na delovnem mestu. Prijavijo se lahko delodajalci, ki so vpisani v poslovni register in izpolnjujejo pogoje za prijavo ...


Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017  so v skladu s 112. clenom Zakona o štipendiranju (Ur. l. RS 56/2013) dolžni oddati vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s šolskim/študijskim letom 2016/2017.

Delovni preizkus 2016

Namen programa je brezposelnim omogočiti, da pred zaposlitvijo oziroma pred odločitvijo o nadaljnjih korakih pri izdelavi zaposlitvenega načrta preizkusijo svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu. Delodajalci lahko z delovnim preizkusom bodočega sodelavca oziroma sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo.

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje, rok za oddajo: 9. september 2016 do 12. ure oziroma do porabe sredstev, višina sredstev: 1.000.000 EUR


Več na: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2016-1


Drugo javno povabilo za izbor programov Javnih del za leto 2016

Javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov ter razvoju novih delovnih mest v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pri reševanju brezposelnosti na njihovem območju. Prav tako je namen spodbujanje neprofitnih delodajalcev k oblikovanju programov javnih del, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti ali države in so primerni za zaposlitev določenih ciljnih skupin dolgotrajno brezposelnih oseb.

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje, rok za oddajo: 7. oktober 2016 oziroma do porabe sredstev, višina sredstev: 11.449.254 EUR


Več na: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javna-dela-2016-%E2%80%93-drugo-javno-povabilo


Prvi izziv 2015 - Nepovratna sredstva za zaposlovanje

Predmet razpisa je sofinanciranje zaposlitve brezposelnih mladih s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija, stari od 15 do vključno 29 let, ki so vsaj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposlenih oseb in se ne izobražujejo ali usposabljajo.

Razpisnik: Zavod RS za zaposlovanje, rok za oddajo: 30. junij 2016 oziroma do porabe sredstev, višina sredstev: 20.700.000 EUR


Več na: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/Prvi-izziv-2015


Nepovratna sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe zasebnega prava, javni zdravsteni zavod ali s.p. kot fizična oseba za zaposluje delavce. Podjetje mora imeti sklenjeno pogodbo o štipendiranju v kateri se zaveže, da bo štipendist po trenutnem izobraževanju, za katerega delodajalec uveljavlja sofinanciranje, najkasneje v roku 1 meseca po zaključku izobraževanja sklenil pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom za najmanj eno leto.

Razpisnik: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, rok za oddajo: 31. marec 2016 oziroma do porabe sredstev, višina sredstev: 3.000.000 EUR


Več na: http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/razpis/n/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-203-jr/
Ime in priimek:
E-mail:
                             
Računovodske storitve

Strokovno in ažurno računovodstvo znižuje stroške,  optimizira dajatve in omogoča varno poslovanje.  

 

 Prave računovodske informacije so podlaga pravočasnim poslovnim in finančnim odločitvam in poslovnim subjektom  tlakujejo pot k uspehu. 

 


 

 

Kdo smo?

Računovodstvo vodimo v treh računovodskih servisih, ponujamo celostno računovodsko in kadrovsko podporo.  Prilagajamo se potrebam strank po vsebini in lokaciji.

 

Zaupajte nam vodenje računovodstva in izberite najbljižjo enoto.

 

Dosegljivi smo vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, od 8. do 15. ure na sedežu družb in 24 ur dnevno, vse dni v letu, prek spleta in elektronske pošte.

Naše storitve 

Ratio d.o.o. Truden&Truden R d.o.o.

RATIO, d.o.o. Knjigovodske
in računovodske storitve

 

Struževo  3

4000   KRANJ

 

Telefon:+386 4 280 63 10

Telefax:+386 4 280 63 12

 

tajnistvo@ratio.si

TRUDEN&TRUDEN – R, d.o.o.

Računovodske storitve

 

Dunajska cesta 106

1000 LJUBLJANA

 

Telefon:+386 1 563 41 50

Telefax:+386 1 563 41 55


info@truden-truden.si
Preberi ve
Preberi ve
Truden&Truden – R, d.o.o.

Ratio, d.o.o.Hitri kontakt

Ratio d.o.o.
Tel.: 04 28 06 310

Truden&Truden - R d.o.o.
Tel: 01 56 34 150


Ime in priimek:

Podjetje:

Kontaktna številka:

E-mail:

Zanima me:
Sporočilo:

  

 

Ratio, d.o.o.
Struževo 3
4000 KRANJ
Tel:+386 4 280 63 10

Truden&Truden - R d.o.o.
Dunajska 106
1000 LJUBLJANA
Tel:+386 1 563 41 50